Languages

Skulekart yver Sogn og Fjordane fylke

description

Barev. sestavená 115 x 141 cm, na listech 80 x 85 cm nebo menších Měřítko 1:150 000 (004°10´29" v.d.--008°20´58" v.d./062°16´04" s.š.--060°38´27" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Barlag, T.;Norges Geografiske Opmaaling
date of issue
1927
document publisher
Norges geografiske opmaaling
language
Norština
origin
Norsko, [Norsko]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé.
note
záznam importován ze souboru Export_batch_37_final.csv dne 22.8.2016
inventory number
1627977

similar subjects