Languages

Carte internationale du monde au 1,000,000 E

description

Barev. listy 45 x 59 cm na 55 x 67 cm Měřítko 1:1 000 000 (005°58´35" v.d.--018°01´03" v.d./072°00´22" s.š.--063°59´42" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Internasjonalt verdenskart i malestokk 1:1,000,000
subject author
Norges Geografiske Opmaling (Oslo)
date of issue
1926-1931
document publisher
Norges Geografiske Opmaling
language
Norština
origin
Norsko, Oslo
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé.
inventory number
001547344

similar subjects