Languages

Midt-Jotunheimen

description

Barev. 70 x 52 cm na listu 84 x 63 cm Měřítko 1:50 000 (007°15´43" v.d.--010°13´41" v.d./062°23´17" s.š.--060°41´12" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Kart over Midt-Jotunheimen
subject author
Norsko
date of issue
1935
document publisher
Norges geografiske Opmaling
language
Norština
origin
Norsko, [Kristiania]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1589106

similar subjects