Languages

Tronheim Omegn

description

Barev. 50 x 50 cm na listu 65 x 66 cm Měřítko 1:25 000 (010°25´07" v.d.--010°42´23" v.d./063°28´10" s.š.--063°20´47" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
language
Norština
origin
[Oslo]
material
Papír
subject author
Norsko
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
date of issue
1934
publisher
Norges geografiske Opmaling
inventory number
1589152

Tronheim Omegn

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
language
Norština
origin
[Oslo]
material
Papír
subject author
Norsko
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
date of issue
1934
publisher
Norges geografiske Opmaling
inventory number
1589152
licensing
Uveďte autora- Neužívejte komerčně

similar subjects