Languages

Tronheim Omegn

description

Barev. 50 x 50 cm na listu 65 x 66 cm Měřítko 1:25 000 (010°25´07" v.d.--010°42´23" v.d./063°28´10" s.š.--063°20´47" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Norsko
date of issue
1934
document publisher
Norges geografiske Opmaling
language
Norština
origin
Norsko, [Oslo]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1589152

similar subjects