Languages

[Romsdals Amt]

description

Čb., mědirytina 46 x 59 cm na listu 57 x 66 cm Měřítko 1:200 000. 8, 9 cm = 18 Kilometer. 7, 4 cm = 2 geografiske Mile (007°30´03" v.d.--010°01´10" v.d./062°46´59" s.š.--061°56´01" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Norsko
date of issue
1933
document publisher
Norges geografiske Opmaling
language
Norština
origin
Norsko, [Oslo]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1589183

similar subjects