Languages

Kart over Bratsbergs amt

description

Čb. sestavená 89 x 79 cm, na listech 56 x 91 cm nebo menších Měřítko 1:200 000 (007°03´51" v.d.--009°59´11" v.d./060°16´40" s.š.--058°45´45" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Norsko
date of issue
1857
document publisher
Geografiske opmaaling
language
Norština
origin
Norsko, [Norsko]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1627424

similar subjects