Languages

Kart over Söndre Trondhjems amt

description

Čb. sestavená 70 x 105 cm, na listech 79 x 68 cm Měřítko 1:200 000 (008°30´12" v.d.--012°30´48" v.d./063°46´27" s.š.--062°09´18" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
date of issue
1897-1904
document publisher
Norges geografiske opmaaling
language
Norština
origin
Norsko, [Oslo]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
note
záznam importován ze souboru export_batch_24.csv dne 25.8.2016
inventory number
1627476

similar subjects