Languages

Kart over Nedenaes amt

description

Čb. sestavená 87 x 148 cm, na listech 56 x 91 cm Měřítko 1:200 000 (006°42´25" v.d.--010°15´00" v.d./059°43´13" s.š.--057°57´41" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Norsko
date of issue
1899-1901
document publisher
Geografiske opmaaling
language
Norština
origin
Norsko, [Norsko]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
note
záznam importován ze souboru export_batch_24.csv dne 25.8.2016
inventory number
1627482

similar subjects