Languages

Kart over Buskeruds amt

description

Čb. sestavená 101 x 84 cm, na listech 62 x 93 cm Měřítko 1:200 000 (007°20´19" v.d.--010°37´25" v.d./061°09´32" s.š.--059°15´57" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Norsko
date of issue
1907
document publisher
Geografiske opmaaling
language
Norština
origin
Norsko, [Norsko]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1627490

similar subjects