Languages

31°49° Passau

description

Barev. 56 x 37 cm na listu 66 x 45 cm Měřítko 1:200 000 (012°55´41" v.d.--013°46´56" v.d./049°28´50" s.š.--048°32´44" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Protektorát Čechy a Morava;Rakousko-Uhersko
date of issue
1943
document publisher
Landesvermessungsamt Böhmen und Mähren
language
Němčina
origin
Hlavní město Praha, Prag
material
Papír
original owner
Razítko Zeměměřičský úřad Čechy a Morava, Praha VII, Veletržní palác, povinný výtisk
inventory number
1773212
previous subject next subject

similar subjects