Languages

Narození Páně

description

U venkovského dřevěného stavení na dvoře sedí v záři Panna Marie v jeslích s Ježíškem. V levém rohu dole několik osob se klaní Novorozenému. Vše je zasněženo.

institution
Alšova jihočeská galerie
subcollection
Umělecká sbírka Alšovy jihočeské galerie
type
Umělecké sbírky
subject author
Vorlíček Viktor
dating
20. století
origin
Česká republika
dimension
v..115 mm, s..75 mm
material
Papír
technique
Lept
inventory number
G 00078

similar subjects