Languages

Stavba zdymadla na Labi pod Střekovem

description

Dva bagry při práci, jeden v popředí vyrýpává meteriál. Vpravo parní lokomotiva tlačí před sebou vozíky. Ve výkopu v popředí pracuje skupinka dělníků.

institution
Alšova jihočeská galerie
subcollection
Umělecká sbírka Alšovy jihočeské galerie
type
Umělecké sbírky
subject author
Alex Adolf J.
dating
20. století
origin
Česká republika
dimension
v.=135mm; s.=210mm
material
Papír
technique
Kresba, tužka
note
záznam importován ze souboru Import_1.csv dne 13.1.2017
inventory number
G 00287

similar subjects