Languages

Svatý Jiří

description

Sv. Jiří na bělouši jede směrem doleva. Oděn v brnění, v pravici kopí, levici kryje hrotitý štít s křížem. V pozadí hory, vlevo na kopci hrad. Obraz nahoře zakončen hrotitým obloukem. Návrh po nástěnnou malbu v Litomyšli.

institution
Alšova jihočeská galerie
subcollection
Umělecká sbírka Alšovy jihočeské galerie
type
Umělecké sbírky
subject author
Aleš Mikoláš
dating
20. století
origin
Česká republika
dimension
v.=265mm; s.=205mm
material
Papír
technique
Kresba perem, Akvarel
note
záznam importován ze souboru Import_1.csv dne 13.1.2017
inventory number
G 13229

similar subjects