Languages

Rozhovory III.

description

Vpravo dole vrásčitá lidská tvář zobrazená z profilu. Nahoře uprostřed tvar embria, jehož končetiny jsou konstruovány jakoby z kovových součástí. Kontrast mezi živou a neživou hmotou.

institution
Alšova jihočeská galerie
subcollection
Umělecká sbírka Alšovy jihočeské galerie
type
Umělecké sbírky
subject author
Baránková Vlasta
dating
20. století
origin
Česká republika
dimension
v.=630mm; s.=480mm
material
Papír
technique
Kresba, uhel
note
záznam importován ze souboru Import_1.csv dne 13.1.2017
inventory number
G 13889

similar subjects