Languages

Pektorální křížek

description

Pektorální křížek s liliovitými konci ramen obsahuje reliéfy na obou stranách. Na aversu je v nízkém reliéfu zobrazena postava ukřižovaného Krista. Ten je oděn v tzv. sudariu (suknici) a nad hlavou má svatozář. Na reversu se nachází stojící Panna Maria s dítětem na levé paži. Tento typ křížku patří mezi široce rozšířené devocionálie tehdejší doby. Materiál, z kterého je předmět vyroben, rovněž naznačuje širší a masové využití, např. jako svátostka vkládaná do ruky zemřelému.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Liturgické předměty
type
Náboženství, církev, kult
dating
14. století, 2. polovina 14. století
origin
Francie
dimension
Výška: 4,9 cm, šířka: 3,8 cm
material
Olovo, Olovo s cínem
inventory number
H2-68052
previous subject next subject

similar subjects