Languages

09 Modlitba na Řipu

description

Památné hory Čech se v minulosti stávaly objektem uměleckého zájmu nejen ze strany básníků a malířů, ale též hudebních skladatelů. V tomto případě posloužil Říp jako inspirace pro sbor (tenor) Bohumila Vendlera (1865-1948) zkomponovaný na text Jaroslava Vrchlického, jemuž zmíněná národní hora posloužila za zdroj inspirace v nejedné básni.

institution
Národní muzeum - Virtuální muzeum
subcollection
Krajina ve službách národa
type
Hudebniny
subject author
Bohumil Vendler
language
český
origin
Česká republika
material
Papír
technique
Tisk
copyright
České muzeum hudby
note
záznam importován ze souboru Výstava_eSbírky_Milotová.csv dne 26.1.2018
inventory number
XVIII C 197
previous subject next subject

similar subjects