Languages

Alegorie humanitních věd u hlavního vchodu

description

Epizodně, ale umělecky velmi úspěšně se při sochařském dotváření hlavního průčelí uplatnil profesor pražské uměleckoprůmyslové školy Josef Mauder. Vchod do muzejní budovy zvýraznil dvěma sedícími mužskými personifikacemi Přírodních a Humanitních věd, jež se svou oduševnělou vážností poněkud odlišující od chladně formalizovaných Wagnerových postav na rampě. K nim připojil ještě protějškové reliéfy Práce a Píle nad okny středních rizalitů bočních fasád.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Budovy historického muzea
fund
Architektura a výzdoba Historické budovy
group
Exteriér budovy
type
Sochařství
subject author
Josef Mauder (1854 - 1920)
dating
19. století, 1887 až 1890
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Kámen jako stavební surovina
technique
Kamenosochařství
literature
KSANDR, K. - ŠKRANC, P. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy, Praha: Gallery 2001
inventory number
HB-109
previous subject next subject

similar subjects