Languages

Zkušební Kaplanova turbína

description

Kaplanova turbína dosahovala vysokých specifických otáček, a proto mohla být používána k přímému pohonu elektrických generátorů (u Francisových turbín musely být kvůli dosažení kmitočtu sítě použity převody, nebo nákladnější generátory s větším počtem pólů). Díky nezávislé regulaci statorové mříže i rotoru mohla pracovat s vysokou účinností i na vodních tocích s malým spádem a kolísavým průtokem. Vystavený exemplář sloužil profesoru Kaplanovi při jeho pokusech, konaných na Německé technice v Brně. Jedná se tedy o vůbec první exemplář Kaplanovy turbíny.

institution
Národní technické muzeum
subcollection
Věda a technika
fund
Vynálezci a vynálezy
origin
Česká republika
material
Kov
dating
1910
inventory number
16290

Zkušební Kaplanova turbína

Zkušební Kaplanova turbína
institution
Národní technické muzeum
subcollection
Věda a technika
fund
Vynálezci a vynálezy
origin
Česká republika
material
Kov
dating
1910
inventory number
16290
licensing
Uveďte autora

similar subjects