Languages

Štít na Tóru

description

Jeden z nejstarších dochovaných štítů z českého prostředí. Od ostatních se odlišuje námětem výzdoby a tvarem horního zakončení. Motiv lidské postavy zobrazený na štítu je v průběhu 18. století poměrně častý, postava Judity a osmiramenný svícen možná odkazují na použití při svátku Chanuka. Technické provedení štítu dokládá postavení výrobce jako jednoho z nejlepších pražských stříbrníků.

institution
Židovské muzeum v Praze
subcollection
Sbírka kovů
type
Kovy
subject author
Jan Kogler
dating
18. století
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
325 x 290 mm
material
Stříbro
technique
Tepání, cizelování a lití
literature
Kosáková, Eva (ed.): 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze. Kurátorský výběr (Michaela Hájková, Jaroslav Kuntoš, Olga Sixtová, Dana Veselská), Židovské muzeum v Praze 2006.
note
záznam importován ze souboru zidovske_muzeum_v_praze.csv dne 17.4.2012
inventory number
044.437

similar subjects