Languages

Václav Bráf

description

Získáno darem roku 1961 od manželů JUDr. Bohuslava a Vladimíry Riegrových. Jedná se o portrét jediného syna A. Bráfa a jeho ženy Libuše roz. Riegrové, vnuka Fr. Riegra a pravnuka Fr. Palackého. Zemřel ve věku dvaceti let na TBC v náručí svého otce.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované drobné portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Helena Emingerová
dating
19. století
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
ovál vy. 36,4 cm, š. 30,5 cm, rám v. 40,5 cm, š. 35,4 cm
material
Lepenka
technique
Pastel
photo author
R. Boček
literature
Sršeň, Lubomír: Malované drobné portréty: Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, Praha (Národní muzeum) 2013, čís. kat. 216.
inventory number
H2-143 070

similar subjects