Languages

100 jarních kilometrů. Turistikou za poznáním socialistické vlasti

description

alternate name
Propagační plakát
institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka tělesné výchovy a sportu
fund
Archiv tělesné výchovy a sportu
group
Sbírka plakátů
subgroup 1
Turistika
origin
Československo
material
Papír
dating
1981
subject author
Čihák
inventory number
Sb. Plakátů, inv. č. 5521

100 jarních kilometrů. Turistikou za poznáním socialistické vlasti

100 jarních kilometrů. Turistikou za poznáním socialistické vlasti
alternate name
Propagační plakát
institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka tělesné výchovy a sportu
fund
Archiv tělesné výchovy a sportu
group
Sbírka plakátů
subgroup 1
Turistika
origin
Československo
material
Papír
dating
1981
subject author
Čihák
inventory number
Sb. Plakátů, inv. č. 5521
licensing
Uveďte autora

similar subjects