Languages

Sekeromlat

description

Předmět zachován asi ze tří čtvrtin, ulomená týlní a spodní část. Surovinou je šedozelená břidlice, povrch nástroje zbarven kysličníky železa.

institution
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
subcollection
Archeologie
type
Archeologické sbírky
dating
Eneolit
origin
Královéhradecký kraj, Bradlecká Lhota (okr. Jičín)
dimension
otvor o ? 23 mm
material
Břidlice, Hornina - šedozelená břidlice
technique
Kamenná broušená industrie
inventory number
Z-A14

similar subjects