Languages

Zvíkov

description

Nádvoří hradního paláce. Vyobrazení je cenným pramenem poznání původní podoby nádvorních arkád, radikálně změněných restaurací 19. století. Hrad nazývaný „králem českých hradů" představuje jedinečnou památku raně gotické architektury. Zvíkov byl založen nejspíše již za Přemysla Otakara I. , ale poprvé je připomínán roku 1234. Po Bílé hoře Zvíkov chátral, ale díky restauraci v 19. století byly zachráněny podstatné části hradu.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
České hrady a tvrze ve starých vyobrazeních
type
Malířství, kresba a grafika
alternate name
Klingenberg
subject author
František Kalivoda (+1859), August C. Haun (1815-1894)
dating
19. století, 1864
origin
Olomoucký kraj, Olomouc - Berlín
dimension
Výška listu: 31 cm, Šířka listu: 39,9 cm
material
Papír
technique
Litografie, Barevná litografie
photo author
Jan Rendek
literature
BRYCH, Vladimír, PŘENOSILOVÁ, Věra. České hrady a tvrze ve starých vyobrazeních, Praha: Národní muzeum, 2002.
inventory number
H2-140028

similar subjects