Languages

Štoček Zdeny Kabátové-Táborské k ilustracím

description

KABÁTOVÁ-TÁBORSKÁ, ZDENA /Motivy k textům: "Do skály stříleti, střely mařiti. - Darmo proti vodě plovati. - Kde vrba, tam i voda." --- "Boháč želí korábu a žebrák mošny. - U veliké vodě veliké ryby bývají. - Na vysoké hory, domy - rády často bijí hromy."/ Ilustrace k 5. a 9. kapitole. Čelakovský, František Ladislav: Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Praha: Československý spisovatel, 1978. Na druhé straně: /Motivy k textům: "Čí břeh, toho i ryba. Čí kůň, toho i vůz. - Nesvěřovati vesla těm, kteří na vodách nebývali. - Dej, bože, dobrou zbraň míti, a nikdy jí nepotřebovati. --- "Více žena hrnkem nežli muž pytlem. - V lese medvěd a v domě macecha. - Z dobrého kořene dobré větve."/ Ilustrace ke 12. kapitole a nepoužitá varianta ilustrace k 13. kapitole. Čelakovský, František Ladislav: Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Praha: Československý spisovatel, 1978. Oboustranně rytý štoček k ilustracím.

institution
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
subcollection
Knižní kultura
fund
Štočky
group
Štočky – Zdena Kabátová-Táborská
type
Umělecké sbírky
subject author
Zdena Kabátová-Táborská
dating
20. století, /1978/
origin
Česká republika, Čechy
dimension
Výška: 19,6 cm, Šířka: 11,3 cm
material
Dřevo
technique
Dřevoryt
inventory number
KNM ŠTOČKY KABÁTOVÁ 2a, b

similar subjects