Languages

Vojenský knoflík

description

Vojenský knoflík pocházející z hradiště Češov, kde se rozkládal tábor švédského vojska z roku 1639. Knoflík je vyroben z tmavého bronzu a železa technikou odlévání, s přivařeným očkem a rytou výzdobou. Střední vypuklina je lemována páskou vyplněnou vlnovkou a plošně rýhován.

institution
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
subcollection
Archeologie
type
Archeologické sbírky
dating
17. století, 1639
origin
Švédsko, Švédsko?
dimension
28 x 26 mm
material
Bronz, Bronz, železo (?)
technique
Nezařazeno, Lití, svařování, rytá výzdoba
copyright
RMaG v Jičíně
inventory number
A 13 990

next subjects