Languages

Dopis Jana Skácela

description

Dopis Jana Skácela Jiřímu Friedovi z 23.11.1982 (v Památníku je uložena jejich vzájemná korespondence z let 1982-1989). V tomto dopise se Jan Skácel zmiňuje mj. o díle Josepha Rotha a také o zdravotním stavu Oldřicha Mikuláška.

institution
Památník písemnictví na Moravě
subcollection
Literární archiv
type
Archiválie
subject author
Jan Skácel
dating
20. století, 23.11.1982
period/culture
2. pol. 20. stol.
language
Čeština
origin
Jihomoravský kraj, Brno
dimension
14,7 x 19,5 cn
material
Papír
technique
Rukopis, Psaní inkoustem
media type
Dopis (písemnost)
original owner
Dar (Jiří Opelík)
photo author
Romana Macháčková
inventory number
20/2009

similar subjects