Languages

Pohlednice od Františka Křeliny

description

Pohlednice Brna (Náměstí Viktoria, dnes Svobody) adresovaná spisovatelem Františkem Křelinou jeho dcerám Haně a Libuši. Pohlednice obsahuje množství podpisů, např. Vojtěcha Martínka, Františka Horečky, Josefa Knapa, Zdeňka Bára aj. Pohlednice je ofrankovaná poštovní známkou s podobiznou Adolfa Hitlera.

institution
Památník písemnictví na Moravě
subcollection
Literární archiv
type
Pohlednice
subject author
František Křelina
dating
20. století, 5.3.1944
period/culture
2. pol. 20. stol.
language
Čeština
origin
Jihomoravský kraj, Brno
dimension
9 x 14 cm
material
Papír
technique
Rukopis, Psaní inkoustem
media type
Pohlednice (písemnost)
original owner
Dar (Hana Pražáková)
photo author
Romana Macháčková
inventory number
přír. č. 5/2009

similar subjects