Languages

Přezka

description

Přezka nízkého elipsovitého rámečku s oblým břevnem.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archeologická sbírka
fund
Doba stěhování národů
type
Archeologické sbírky
dating
Doba stěhování národů
period/culture
Doba stěhování národů
origin
Hlavní město Praha, Podbaba (Praha)
dimension
3,7×2,2 cm
material
Bronz
technique
Kovolitectví
photo author
Lenka Káchová
inventory number
H1-51253

similar subjects