Languages

Kroužek

description

Kroužek z bronzové tyčinky uprostřed vyhráněné, jejíž ztepané konce jsou přeloženy. Na spodní straně nízký žebrovitý nálitek.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archeologická sbírka
fund
Doba stěhování národů
type
Archeologické sbírky
dating
Doba stěhování národů
period/culture
Doba stěhování národů
origin
Hlavní město Praha, Podbaba (Praha)
dimension
3,7 x 3,3 cm
material
Bronz
technique
Kovolitectví
photo author
Lenka Káchová
inventory number
H1-51298

similar subjects