Languages

Torzo korouhve cechu řezníků s císařem Karlem VI. a špička žerdi ve tvaru lva

description

Ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy se dochovalo unikátní torzo korouhve cechu pražských řezníků s figurálním portrétem císaře Karla VI. na jedné straně plátna a lvem na červeném poli na straně druhé. Jedná se o plátno vysoké 255 cm a široké 184 cm. Celá korouhev měla nejméně 5 X 3 metry. Byla svěšena z ramene na žerdi ve tvaru T. Mohutná byla i špička v podobě lva, vysoká 97 cm. Předměty byly deponovány do sbírek muzea v roce 1911. Při hledání autora výjimečně kvalitní malby portrétu se uvažovalo o Janu Kupeckém. Během přípravy výstavy bylo zjištěno, že se jedná o dílo Johanna Gottfrieda Auerbacha (1697 – 1753), portrétisty Karla VI. a Marie Terezie. První portrét Karla VI. vytvořil v roce 1728. Také Auerbach ve své dílně nechával malbu pozadí pomocníkům a sám se soustředil na zachycení tváří a rukou. Karel VI. je zobrazený ve zbroji s Řádem zlatého rouna. Pravou rukou se opírá o maršálskou hůl, vedle na stole spočívá česká koruna. Vpravo se otevírá pohled do krajiny a na oblačnou oblohu. Malba lva, cechovního znaku řezníků s datací 1730 provedla dílna. Malba je malovaná na tkanině s atlasovou vazbou, nikoli na klasickém malířském plátně. Ve sbírkách muzea se nacházejí ještě dvě torza rozměrnějších korouhví cechu řezníků. Starší torzo výšky 90 cm je z korouhve vytvořené pravděpodobně roku 1723 u příležitosti oslavy korunovace Karla VI. českým králem. Roku 1781 nechali řezníci vytvořit korouhev s postavou svatého Václava, její torzo má výšku 142 cm.

institution
Muzeum hlavního města Prahy
subcollection
Historická podsbírka
fund
Umělecká řemesla
type
Umělecké řemeslo
dating
1730
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Rozměr: v.=247cm; š.=188cm; v.=97cm; š.=32cm
material
Atlas, Materiál: kombinovaný materiál
copyright
http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
inventory number
HD001527

similar subjects