Languages

28°46° Sondrio

description

Barev. 56 x 36 cm na listu 65 x 46 cm Měřítko 1:200 000 (009°37´31" v.d.--010°47´53" v.d./046°46´30" s.š.--045°29´25" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Rakousko-Uhersko
date of issue
1917
document publisher
K. u. k. Militärgeographisches Institut
language
Němčina
origin
Rakousko, [Wien]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
001777777

next subjects