Languages

Żołkiew

description

Čb. 37 x 47 cm, na listu 42 x 55 cm Měřítko 1:75 000 Sansonovo-Flamsteedovo zobrazení (023°49´50" v.d.--024°18´58" v.d./050°14´59" s.š.--049°59´54" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Zone 5. Kol. XXX.
subject author
Rakousko-Uhersko
date of issue
1878
document publisher
K. u. k. Militärgeographisches Institut
language
Němčina
origin
Rakousko, [Wien]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
001783882

similar subjects