Languages

Rudki und Komarno

description

Čb. 37 x 48 cm, na listu 47 x 62 cm Měřítko 1:75 000 Sansonovo-Flamsteedovo zobrazení (023°20´00" v.d.--023°50´00" v.d./049°45´00" s.š.--049°30´00" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Zone 7 Kol. XXIX
subject author
Rakousko-Uhersko
date of issue
1911
document publisher
K. u. k. Militärgeographisches Institut
language
Němčina
origin
Rakousko, [Wien]
material
Papír
original owner
Razítko: Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
001791948

similar subjects