Languages

Die zentralen Balkanländer zwischen Adria u[nd] Pontus

description

Barev. 60 x 103 cm, na listu 70 x 108 cm, složeno na 25 x 17 cm v papírových deskách 25 x 18 cm Měřítko 1:864 000 (014°14´41" v.d.--028°45´44" v.d./045°24´38" s.š.--038°52´00" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Die zentralen Balkanländer zwischen Adria u. Pontus
dating
20. století, 1915
date of issue
1915
document publisher
Artaria
language
Němčina
origin
Rakousko, In Wien
material
Papír
original owner
Razítko: JNV.
inventory number
1796685

similar subjects