Languages

Leitfaden der Allgemeinen Kriegsgeschichte

description

Čb. 1 list 49 x 64 cm nebo menší, složeno na 20 x 15 cm v kartonových deskách 21 x 16 cm Měřítka různá (011°54´44" z.d.--048°37´36" v.d./067°20´32" s.š.--031°29´29" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
dating
Helénistické období, 371 př. Kr.-1878 po Kr.
date of issue
1890-1900
language
Němčina
origin
Rakousko, Wien
material
Papír
inventory number
1829987

next subjects