Languages

Šumperk

description

Barev. 37 x 48 cm, na listu 49 x 72 cm Měřítko 1:75 000 Sansonovo-Flamsteedovo zobrazení (016°50´00" v.d.--017°20´00" v.d./050°00´00" s.š.--049°45´00" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
4058
subject author
Německo;Rakousko-Uhersko
date of issue
1938
document publisher
Reichsamt für Landesaufnahme
language
Němčina
origin
Německo, [Berlin]
material
Papír
original owner
Razítko: Státní sbírka mapová Republiky československé.
inventory number
1857068

similar subjects