Languages

Politicko-hospodářský atlas světa

description

Barev. 33 cm Měřítka různá (085°46´52" v.d.--132°42´53" v.d./046°48´00" s.š.--006°18´55" j.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Indonesie - Čína - Korea
date of issue
1952
document publisher
Orbis
language
Čeština
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
inventory number
001220583

similar subjects