Languages

Přehled počasí

description

Barev. 22 x 19 cm nebo menší, na listu 31 x 43 cm Měřítka různá (027°49´42" z.d.--040°05´36" v.d./071°31´53" s.š.--033°49´38" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Rok 1937
subject author
Český hydrometeorologický ústav
dating
20. století, 1937
date of issue
1937
document publisher
Státní ústav meteorologický
language
Čeština
origin
Hlavní město Praha, V Praze
material
Papír
inventory number
001938918

similar subjects