Languages

Přehled počasí

description

Barevné 22 x 19 cm nebo menší, na listu 32 x 44 cm Měřítko 1:20 000 000 (W 27°52'00"--E 37°07'00"/N 71°26'00"--N 34°52'00")

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Den čtvrtek - 6. dubna
dating
20. století, 1939
date of issue
1939
document publisher
Státní ústav meteorologický
language
Čeština
origin
Hlavní město Praha, V Praze
material
Papír
original owner
Razítko: Národní a a universitní knihovna v Praze.
inventory number
1992290

similar subjects