Languages

Přehled počasí

description

Barevné 22 x 19 cm nebo menší, na listu 31 x 43 cm Měřítko 1:20 000 000 (W 27°52'00"--E 37°07'00"/N 71°26'00"--N 34°52'00")

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Den čtvrtek - 24. srpna
dating
20. století, 1939
date of issue
1939
document publisher
Státní ústav meteorologický
language
Čeština
origin
Hlavní město Praha, V Praze
material
Papír
original owner
Razítko: Nár. a a univers. knihovna v Praze.
inventory number
1993677

similar subjects