Languages

Spruner-Menke Hand-Atlas für die Geschichte des Mittelalters und der neuen Zeit

description

Barevný 41 cm Měřítka různá (W 180°00'00"--E 180°00'00"/N 90°00'00"--S 90°00'00")

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
dating
5. století, 5.-19. stol.
date of issue
1880
document publisher
Justus Perthes
language
Němčina
origin
Německo, Gotha
material
Papír
original owner
Razítko: Státní sbírka mapová.
inventory number
1989439
previous subject

similar subjects