Languages

A Tátra hegység térképe

description

Barev., podlepena plátnem 32 x 47 cm na listu 41 x 51 cm Měřítko 1:57 600 (019°50´03" v.d.--020°18´24" v.d./049°16´10" s.š.--049°04´38" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Állami Nyomda
date of issue
1890-1910
language
Maďarština
origin
Bez určení
material
Papír
original owner
Razítko Geographisches Institut der Deutschen Universität in Prag.
inventory number
1408593

similar subjects