Languages

Železniční síť Československé republiky z hlediska topografického

description

Barevné 31 x 73 cm, na listu 31 x 73 cm + Měřítko první, třetí, páté, šesté, sedmé a osmé mapy 1:1 250 000 (E 12°01'00"--E 24°43'00"/N 51°05'00"--N 47°41'00")

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
date of issue
1932
language
Čeština
origin
Bez určení
material
Papír
original owner
Dar: Knihovna geografie PřF UK.
literature
Z dějin geodézie a kartografie
inventory number
2021006

similar subjects