Languages

Josefstadt und Nachod.

description

Barev. 38 x 48 cm na listu 48 x 62 cm Měřítko 1:75 000 (015°49´55" v.d.--016°20´02" v.d./050°29´36" s.š.--050°14´56" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
alternate name
Zone 4 Col. XIV.
subject author
Scherling;Rakousko-Uhersko.
date of issue
1903
document publisher
K. u. k. militär-geographisches Institut
language
Němčina
origin
Rakousko, [Vídeň]
material
Papír
original owner
Razítko Geografický ústav C. k. české university Praha.
inventory number
001568763

similar subjects