Languages

Štajnamanger.

description

Barev. 56 x 38 cm na listu 64 x 47 cm Měřítko 1:200 000 (016°06´41" v.d.--016°56´17" v.d./047°21´33" s.š.--046°30´43" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Srbsko.
date of issue
1917
document publisher
Kartografska radionica
language
Srbština
origin
Bez určení
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé.
inventory number
001587679

similar subjects