Languages

Danmark

description

Barev. 44 x 40 cm na listu 64 x 51 cm Měřítko 1:1 000 000 (007°30´52" v.d.--013°49´14" v.d./057°54´53" s.š.--054°05´06" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Geodaetisk institut (Dánsko)
date of issue
1933
document publisher
Geodaetisk institut
language
Dánština
origin
Dánsko, Köbenhavn
material
Papír
original owner
Suché razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1588927
previous subject next subject

similar subjects