Languages

[Gronland 1:250 000]

description

Barev. listy 70 x 59 cm Měřítko 1:250 000 (055°05´27" z.d.--050°05´12" z.d./069°36´05" s.š.--068°29´45" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
date of issue
1932
document publisher
Geodetic institute
language
Dánština
origin
Dánsko, [Kodaň]
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1588935

similar subjects