Languages

Odznak

description

Odznak zhotovený u příležitosti X.všesokolského sletu. Fond odznaků.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka novodobých českých dějin
fund
Odznaky
type
Odznaky a medaile
dating
20. století, 1938
origin
Bez určení
material
Cín
technique
Kovolitectví
inventory number
H8-6978

similar subjects