Languages

Vlaječka vysoké školy SNB, fakulty veřejné bezpečnosti

description

Vysoká škola SNB byla zřízena zákonným opatřením předsednictva FS č.109/1973 a výuka probíhala v letech 1974 - 1989. Potřeba zvýšit vzdělanostní úroveň příslušníků VB vedla roku 1966 k ustavení kriminalistického směru právnického studia. Tam byli přijímáni příslušníci SNB nejméně po tříleté praxi. Pětileté studium (první a čtvrtý ročník denní; druhý, třetí a pátý při zaměstnání) probíhalo podle upraveného plánu, který se ale nelišil od běžného programu na právnické fakultě. Uvolněná atmosféra druhé poloviny šedesátých let nemohla neovlivnit tehdejší posluchače. Četní absolventi se v době normalizace stali oběťmi čistek a v roce 1974 bylo stranickými a státními orgány rozhodnuto o zrušení kriminalistického směru. Nahradila ho právě vysoká škola SNB. Vysoká škola byla členěna na čtyři fakulty: státní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, vyšetřování a ochrany státních hranic. Přestože se na škole vyučovaly potřebné a praktické disciplíny jako kriminalistika, kriminologie, odborné policejní předměty a cizí jazyky, byla poznamenána atmosférou nastupující normalizace. Velký prostor byl vedle výuky marxismu, věnován předmětům a metodám sloužícím k potlačování tzv.antisocialistických sil. Texty učebnic byly kontaminovány značným ideologickým balastem a jejich autoři se odvolávali na „ Poučení z krizového vývoje" a příznačné bylo nekritické přebírání poznatků a zkušeností ze Sovětského svazu. Vysoká škola SNB byla zrušena roku 1990. Část jejích zaměstnanců přešla na institut FMV pro výchovu a vzdělávání. Posluchačům bylo umožněno dostudovat na vysokých školách právnického směru.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka novodobých českých dějin
fund
Odznaky
type
Umělecké sbírky
dating
20. století, 70.-80. léta 20. stol
origin
Bez určení
dimension
Výška: 20 cm, Šířka: 13 cm
material
Bavlna
technique
Šití, Strojové šití
inventory number
H8-18155

similar subjects