Languages

General-Karte von Central-Asien

description

Čb. 31 x 46 cm na listu 47 x 63 cm + Měřítko 1:3 024 000 (039°33´02" v.d.--087°37´37" v.d./051°43´37" s.š.--020°39´12" s.š.)

institution
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze
subcollection
Mapová sbírka
type
Mapy
subject author
Rakousko-Uhersko
date of issue
1874
document publisher
im K. k. milit. geografischen Institut
language
Němčina
origin
Rakousko, In Wien
material
Papír
original owner
Razítko Státní sbírka mapová Republiky československé
inventory number
1601620

similar subjects